Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/9/2020 02:53:28


  


 
Επισκέπτες Online: 220


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


Τα ποσοστά των παρατάξεων ανά χωριό
29-05-2019
Τα ποσοστά των παρατάξεων ανά χωριό
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 29,08% (784), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 28,12% (758), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 16,36% (441), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 10,72% (289), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 9,24% (249), ΣΑΜΟΥ 6,12% (165), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 0,37% (10)

ΑΣΣΗΡΟΣ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 31,48% (533), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 31,36% (531), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 15,36% (260) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 10,99% (186), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 7,62% (129), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,78% (47), ΣΑΜΟΥ 0,41% (7).

ΚΡΙΘΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 25,22% (253), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 22,43% (225), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 18,05% (181) ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 11,96% (120), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 11,76% (118), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 10,27% (103), ΣΑΜΟΥ 0,3% (3)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 34,55% (906) ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 20,71% (543), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 17,43% (547), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 12,40% (325), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 7,21% (189), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 6,48% (170), ΣΑΜΟΥ 1,22% (32)

ΟΣΣΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 30,75% (270), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 28,82% (253), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 17,31% (152), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 11,05% (97), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 8,43% (74), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 2,73% (24), ΣΑΜΟΥ 0,91% (8)

ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ: ΤΑΥΡΙΔΟΥ 27,88% (75), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 27,14% (73), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 18,59% (50), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 16,73% (45), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 5,58% (15), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 2,97% (8), ΣΑΜΟΥ 1,12% (3)

ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 34,26% (136), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 19,14% (76), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 17,63% (70), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 16,37% (65), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 6,30% (25), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 5,04% (20), ΣΑΜΟΥ 1,26% (5)

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 36,69% (204), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 19,24% (107), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 17,81% (99), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 10,07% (56), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 8,09% (45), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 7,19% (40), ΣΑΜΟΥ 0,9% (5)

ΛΟΦΙΣΚΟΣ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 42,72% (223), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 19,73% (103), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 16,48% (86), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 10,92% (57), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 7,09% (37), ΣΑΜΟΥ 2,11% (11), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 0,96% (5).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 39,28% (1.154), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 20,25% (595), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 17,22% (506), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 11,78% (346), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 7,66% (225), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 3,10% (91), ΣΑΜΟΥ 0,71% (21).

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 39,47% (551), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 22,28% (311), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 13,25% (185), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 12,89% (180), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 8,45% (118), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,79% (39), ΣΑΜΟΥ 0,86% (12)

ΑΔΑΜ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 37,11% (154), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 24,82% (103), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 17,35% (72), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 12,29% (51), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 5,78% (24), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 1,93% (8), ΣΑΜΟΥ 0,72% (3)

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 43,39% (268), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 25,25% (154), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 12,46% (76), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 12,13% (74), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 4,43% (27), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 1,48% (9), ΣΑΜΟΥ 0,33% (2).

ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 36,45% (121), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 26,51% (88), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 26,20% (87), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 7,83% (26), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 2,11% (7), ΣΑΜΟΥ 0,9% (3), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 0

ΣΑΡΑΚΗΝΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 60,00% (111), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 22,70% (42), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 10,27% (19), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 4,32% (8), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 1,62% (3), ΣΑΜΟΥ 0,54% (1), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 0,54% (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 48,70% (1.805), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 16,24% (602), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 14,54% (539), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 13,65% (506), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 4,94% (183), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1,59% (59), ΣΑΜΟΥ 0,32% (12)

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 46,77% (441), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 20,78% (196), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 17,07% (161), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 10,71% (101), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 3,61% (34), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 0,85% (8), ΣΑΜΟΥ 0,21% (2)

ΑΡΔΑΜΕΡΙ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 35,01% (139), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 29,47% (117), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 22,17% (88), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 8,06% (32), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 2,52% (10), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,02% (8), ΣΑΜΟΥ 0,76% (3)

ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 70,99% (465), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 13,28% (87), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 8,70% (57), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 2,90% (19), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 2,90% (19), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1,07% (7), ΣΑΜΟΥ 0,15% (1)

ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 45,88% (523), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 30,88% (352), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 11,14% (127), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 7,54% (86), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,46% (28), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 1,84% (21), ΣΑΜΟΥ 0,26% (3)

ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 41,51% (237), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 30,30% (173), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 12,43% (71), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 8,23% (47), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 5,60% (32), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1,40% (8), ΣΑΜΟΥ 0,53% (3)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 27,30% (3.243), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 22,27% (2.646), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 16,99% (2.018), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 16,72% (1.986), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 13,31% (1.581), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,74% (325), ΣΑΜΟΥ 0,69% (82)

ΛΑΓΚΑΔΑΣ: ΤΑΥΡΙΔΟΥ 26,27% (1.131), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 22,22% (957), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 19,48% (839), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 16,88% (727), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 12,22% (526), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,39% (103), ΣΑΜΟΥ 0,53% (23)

ΑΝΑΛΗΨΗ: ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 41,56% (192), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 23,38% (108), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 21,86% (101), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 9,31% (43), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 2,38% (11), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1,08% (5), ΣΑΜΟΥ 0,43% (2)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 26,23% (213), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 24,51% (199), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 21,18% (172), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 12,93% (105), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 12,93% (105), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1,85% (15), ΣΑΜΟΥ 0,37% (3)

ΚΑΒΑΛΑΡΙ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 32,99% (418), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 20,68% (262), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 16,50% (209), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 14,36% (182), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 11,92% (151), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,29% (37), ΣΑΜΟΥ 0,83% (8)

ΚΟΛΧΙΚΟ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 33,12% (507), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 32,46% (497), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 12,93% (198), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 12,80% (196), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 5,42% (83), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,09% (32), ΣΑΜΟΥ 1,18% (18)

ΛΑΓΥΝΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 43,05% (784), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 18,12% (330), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 15,32% (279), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 14,00% (255), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 5,82% (106), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 3,02% (55), ΣΑΜΟΥ 0,66% (12)

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 25,03% (213), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 22,09% (188), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 21,50% (183), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 16,57% (141), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 9,28% (79), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 4,00% (34), ΣΑΜΟΥ 1,53% (13)

ΧΡΥΣΑΥΓΗ: ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 30,32% (252), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 25,15% (209), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 17,81% (148), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 11,19% (93), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 9,87% (82), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 5,29% (44), ΣΑΜΟΥ 03,6% (3)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 44,33% (1.450), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 31,34% (1.025), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 12,20% (399), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 4,52% (148), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 3,18% (104), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 3,18% (104), ΣΑΜΟΥ 1,25% (41)

ΚΑΡΤΕΡΑΙ: ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 47,52% (393), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 36,76% (304), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 5,56% (46), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 3,75% (31), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 31,4% (26), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,42% (20), ΣΑΜΟΥ 0,85% (7)

ΛΑΧΑΝΑΣ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 55,01% (478), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 23,25% (202), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 8,63% (75), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 5,29% (46), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 3,11% (27), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 3,11% (27), ΣΑΜΟΥ 1,61% (14)

ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 55,78% (169), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 26,73% (81), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 9,57% (29), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 2,97% (9), ΣΑΜΟΥ 2,64% (8), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 1,98% (6), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 0,33% (1)

ΝΙΚΟΠΟΛΗ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 52,00% (182), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 18,00% (63), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 11,71% (41), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 10,86% (38), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 4,00% (14), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 2,29% (8), ΣΑΜΟΥ 1,14% (4)

ΞΥΛΟΠΟΛΗ: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 34,38% (317), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 31,02% (286), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 25,05% (231), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 3,15% (29), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 3,04% (28), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,49% (23), ΣΑΜΟΥ 0,87% (8)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 27,97% (1.345), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 25,74% (1.238), ΣΑΜΟΥ 25,54% (1.228), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 12,98% (624), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 3,91% (188), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 2,52% (121), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1,35% (65)

ΣΟΧΟΣ: ΣΑΜΟΥ 49,80% (1.129), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 18,13% (411), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 13,06% (296), ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 12,57% (285), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 4,28% (97), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 1,32% (30), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 0,84% (19)

ΑΣΚΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 38,89% (483), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 31,80% (395), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 15,78% (196), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 4,67% (58), ΣΑΜΟΥ 3,95% (49), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 3,06% (38), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 1,85% (23)

ΚΡΥΟΝΕΡΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 46,60% (404), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 31,83% (276), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 7,15% (62), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 5,65% (49), ΣΑΜΟΥ 3,11% (27), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 3,00% (26), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 2,65% (23)

ΑΥΓΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 39,95% (173), ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 36,03% (156), ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 16,17% (70), ΣΑΜΟΥ 5,31% (23), ΤΑΥΡΙΔΟΥ 1,62% (7), ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 0,92% (4), ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ 0

 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium