Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/12/2023 11:01:34

Επισκέπτες Online: 517


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


Την Πέμπτη διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου - Τα θέματα
30-01-2023
Την Πέμπτη διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου - Τα θέματα
 

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου. Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 19.00 και θα έχει μοναδικό θέμα:

Έγκριση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Λαγκαδά, οικονομικού έτους 2021.

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 20.00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Λαγκαδά.

2. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 118/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός υπαλλήλων για τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς του Δήμου Λαγκαδά, στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Διατήρηση ή κλείσιμο ενεργών, ανενεργών και μηδενικών λογαριασμών του Δήμου Λαγκαδά σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων της Κοινότητας Ασσήρου της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά.

5. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων του οικισμού Εξαμιλίου της Κοινότητας Ασσήρου της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά.

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαγκαδά.

7. Συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου για εγκατάσταση πύργων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Λαγυνών του Δήμου Λαγκαδά.

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Έγκριση της υπ’ αριθ. 78/2022 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.-Λουτρά Λαγκαδά, με θέμα ‘‘Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023”».

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2023 (Ορθή επανάληψη) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα «Πρώτη (1η) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 38050/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΓΤΩΛΛ-ΝΣΖ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακός ΟΤΑ με τίτλο: ‘‘Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων’’».

10. Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), οικονομικού έτους 2023.

11. Ορισμός τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

12. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

  

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium