Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/6/2022 09:46:28












    



Επισκέπτες Online: 681


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.






ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
18-08-2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης - Αποχέτευσης Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά.
Ολοι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Λαγκαδά, έπονται οι δημότες των άλλων Δήμων του νομού Θεσσαλονίκης και έπειτα οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας.
Η προκήρυξη λήγει στις 23 Αυγούστου 2011 και μπορείτε να την προμηθευτείτε από τη Δημοτική Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά (Ματαπά 3, Λαγκαδάς, τηλ. 23940 22520, 23940 23230).
 
Κωδ. Θέσης 115: 2 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες
Κωδ. Θέσης 117: 1 άτομο στην ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Εργου (JCB 98HP) με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες
Κωδ. Θέσης 120: 2 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Χειριστής Αποφρακτικού Μηχανήματος με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες
Κωδ. Θέσης 124: 2 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Υδρομετρητής Καταμετρητής με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες


ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΕΔΩ


 
H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Για τον κωδ.θέσης 115 απαιτείται:
Α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού
Β) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ε. Α’ ή Β’ Κύκλου σπουδών ή Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Σ. ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 
Για τον κωδ.θέσης 117 απαιτείται:
Α) Αδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990.
Β) Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
Γ) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ε. Α’ ή Β’ Κύκλου σπουδών ή Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Σ. ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 
Για τον κωδ.θέσης 120 απαιτείται:
Α) Αδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ και τάξης Γ’, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990.
Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
Γ) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ε. Α’ ή Β’ Κύκλου σπουδών ή Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Λ. ή Τ.Ε.Σ. ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 
Για τον κωδ.θέσης 124 απαιτείται:
Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτου ειδικότητας.
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
1.       ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: 200 μονάδες για κάθε 4 μήνες ανεργίας ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες.
2         ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 50 μονάδες για κάθε τέκνο.
4.       ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ: 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο.
5 ή 6. ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 50 μονάδες για κάθε τέκνο.
7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ: Για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20.
8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες.



 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



Επικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium