Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/8/2022 10:02:20
    Επισκέπτες Online: 449


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕ 49 ΘΕΜΑΤΑ
23-08-2011
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕ 49 ΘΕΜΑΤΑ

Την Πέμπτη 25 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η 17η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος Λαγκαδά στις 20.30. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
 
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ και Ο.Α.Ε.Ε. στον Δήμο Λαγκαδά.
 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση διοδίων επί της Εγνατίας οδού στην περιοχή Ανάληψης - Ευαγγελισμού.
 
3. Συγκρότηση Επιτροπής Υλοποίησης και Παρακολούθησης Διετούς Σχεδίου Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Λ.
 
4. Έγκριση απολογισμού Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Κορώνειας οικονομικού έτους 2010.
 
5. Έγκριση απολογισμού Ν.Π. του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Κορώνειας, οικονομικού έτους 2010.
 
6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2011 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, που αφορά τον Καθορισμό Εξόδων Παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2011 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, που αφορά την καταβολή αποζημίωσης στα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά.
 
8. Μείωση Δημοτικών Τελών σε Ευπαθείς Ομάδες (πολύτεκνοι, Α.Μ.Ε.Α., νεφροπαθείς, αναπήρους, απόρους), σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του Ν.3463/2006.
 
9. Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 28 του Ν. 3943/2011.
                                               
10. Έγκριση λογαριασμών εσόδων - εξόδων β’ τριμήνου 2011 του Δήμου Λαγκαδά.
 
11. Αποδοχή ποσού 9.309,60€ από έσοδα «Μεταφορά Μαθητών» έτους 2010 και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011.
 
12. Αποδοχή των οχημάτων και αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας των πρώην Δήμων, λόγω αλλαγής της επωνυμίας μετά την συνένωση των Δήμων.
 
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 
14. Έγκριση συμμετοχής γυναικών Δημοτικών Συμβούλων στο έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
 
15. Έγκριση επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Λαγκαδά (ΔΗ.ΚΕ.Λ.) με ποσό 20.000,00€, ως οφειλόμενο ποσό του πρώην Δήμου Σοχού προς τη καταργηθείσα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σοχού (ΔΗ.ΚΕ.ΣΟ.) από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
 
16. Έγκριση της αριθ. 7/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Λαγκαδά (ΔΗ.ΚΕ.Λ.), που αφορά τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών.
 
17. Έγκριση της αριθ. 29/2011 απόφασης της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), που αφορά τον Καθορισμό Εξόδων Παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 
18. Έγκριση της αριθ. 30/2011 απόφασης της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Αθλητισμού -Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), που αφορά την καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
19. Έγκριση γενόμενης έκτακτης υπηρεσιακής μετάβασης του Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα και απόδοση δαπάνης.
 
20. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά.
 
21. Έγκριση παραχώρησης της χρήση Λεωφορείου ιδιοκτησίας του Δήμου στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), για την μεταφορά νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.
 
22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ» (αριθ. μελέτης 221/2010).
 
23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων Λαγκαδικίων, Δήμου Κορώνειας», με αριθ. Μελέτης 156/2008.
 
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων 11ης και 15ης Ε.Ο.», με αριθ. μελέτης 21/2008.
 
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Κριθιάς», με αριθ.μελέτης 357/2008.
 
26. Παραλαβή και έγκριση της Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή διαδημοτικής οδού Όσσας- Κρυονερίου (διαπλάτυνση, ασφαλτόστρωση, βελτίωση τεχνικών έργων)», με αριθ. Μελέτης 413/2009.
 
27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αναστήλωσης - Αποκατάστασης - Ανάδειξης Μνημείου Βυζαντινού Λουτήρα Δ.Λαγκαδά», με αριθ.μελέτης 6/2008.
 
28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής και έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού, του έργου «Επισκευή - συντήρηση δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ.Λαγυνών», με αριθ. μελέτης 5/2006.
 
29. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης της μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού Βερτίσκου-Χωρούδας στο Δ.Δ.Βερτίσκου του Δήμου Βερτίσκου», λόγω μη εκλογής των εκπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του νέου Καλλικρατειακού Δήμου Λαγκαδά.
 
30. Ορισμός μέλους για διοικητική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στα Δ.Δ. Κριθιάς, Ηρακλείου και Αγ. Βασιλείου».
 
31. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων οικον. Έτους 2011 του Δήμου Λαγκαδά, για ενίσχυση Κ.Α. 02.25..7412.01 της μελέτης με τίτλο «Υδρολογική μελέτη για την οριοθέτηση ρεμάτων Δ.Ε. Ασσήρου».
 
32. Σύσταση και ορισμός εκπροσώπων επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου.
 
33. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου στο Δ.Δ.Αρδαμερίου», με αριθ.μελέτης 298/2009.
 
34. Έγκριση αναμόρφωσης προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Λαγκαδά για τροποποίηση του προϋπολογισμού (ενίσχυση Κ.Α.) της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε.Ασσήρου Δήμου Λαγκαδά και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.
 
35. Παραχώρηση έκτασης κοινόχρηστων εκτάσεων για τη διάνοιξη γεώτρησης στον οικισμό του Λευκοχωρίου και στον οικισμό Δορκάδας της Δ.Ε. Λαχανά.
 
36. Αίτηση παράτασης του έργου «Έργα πρασίνου στο Δ.Δ. Ξυλόπολης», με αριθ. Μελέτης 241/2010.
 
37. Αίτηση για παραχώρηση της εκμετάλλευσης των συστάδων 3ζ και 4γ του δημοτικού Δάσους Κρυονερίου στον Αγροτικό Συν/σμό Κρυονερίου, για υλοτομία.
 
38. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, ως προς το έργο «Επισκευή Πλατείας Κρυονερίου Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά».
 
39. Έγκριση 2ου Α. & Τ.Π.Ε. - χρήση επί Έλασσον του έργου «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Νικόπολης του Δήμου Λαχανά».
 
40. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού πάρκου ηλεκτρικής ενέργειας 100 KWp, έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου.
 
41. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη των περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία της υφισταμένης δραστηριότητας «Ολυμπιακό Πρποπονητήριο - Σκοπευτήριο» του Σκοπευτικού Ομίλου <ΤΟΞΟΤΗΣ> ΣΤΗΝ Τοπική Κοινότητα Κολχικού, στον οικισμό Δρακόντιο της Δ.Ε.Λαγκαδά.
 
42. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Τεχνικού και Επισκευή Παλαιοτέρων στην Τοπική Κοινότητα Ασκού της Δ.Ε.Σοχού του Δήμου Λαγκαδά» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.
 
43. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση σε Τμήματα οδών στις Τοπικές Κοινότητες Λοφίσκου και Κρυονερίου στους οικισμούς Αρετή & Αυγή αντίστοιχα του Δήμου Λαγκαδά» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.
 
44. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τμήματος οδού στην Τοπική Κοινότητα Όσσας της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.
 
45. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (διάθεση αποβλήτων) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επίστρωση στίβου δημοτικού σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα», με αριθ. μελέτης 24/2009.
 
46. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (διάθεση αποβλήτων) του έργου «Διαμόρφωση των προβλεπομένων από την πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου Δ.Δ.Λαγκαδά κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων για το οικον. Έτος 2010 - β’ φάση», με αριθ. μελέτης 13/2010.
 
47. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, ως προς το έργο «Επισκευές σε Παλαιό Δημοτικό Κτίριο στην Δ.Κ.Σοχού της Δ.Ε. Σοχού» (κτίριο ΔΕΗ).
 
48. Έγκριση Οριστικής παραλαβής μελέτης «Έργα οδοποιϊας στην επέκταση της Ξυλόπολης του Δήμου Λαχανά», με αριθ. μελέτης 245/2010.
 
49. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσιών «Μίσθωση Λεωφορείων Μεταφοράς Μαθητών» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium