Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/2/2023 13:10:37

 Επισκέπτες Online: 566


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΚΕΛ
28-10-2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΚΕΛ

Ένα άτομο ζητά να προσλάβει η ΔΗΚΕΛ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 2 μηνών για τη θέση ΔΕ Διοικητικού υπαλλήλου.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση είναι τα εξής:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης).
 
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.
 
Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων :
Α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων
Β) Οικονομίας
Γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
 
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:
 
Α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,
Β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών
Γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
Δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,
Ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή
 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
 
- άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 
· Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
· Κυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω.
 
· Κυρωμένα αντίγραφα γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 
· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
· Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
 
· Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 
· Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Λ.(Δ/νση: Φ.Βαρβαλιού 6, τηλ: 23940 24570) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium