Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/3/2023 22:06:15

 Επισκέπτες Online: 551


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21-12-2011
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 17.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


1.Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – Ψήφιση πίστωσης.

2. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2012.

3. Έγκριση παραχώρησης δωρεάν της χρήσης οχήματος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. στο Δήμο Λαγκαδά.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

5. Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων του Δήμου Λαγκαδά για το οικονομικό έτος 2012.

6. Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού του Δήμου Λαγκαδά για το οικονομικό έτος 2012.

7. Αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Λαγκαδά.

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2011, ως προς την εισαγωγή της μελέτης «Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 256/2000 οικοδομικής αδείας του 5όροφου κτιρίου Κ.Α.Π.Η. γραφείων και 2όροφου κτιρίου γραφείων Δήμου Λαγκαδά», αριθμ. μελέτης 10/2004.

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή αναψυκτηρίου οικισμού Δορκάδας στο Τ.Δ. Καρτερών» αριθμ. μελέτης 227/2010.

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών – χρήση επί έλασσον του έργου «Αντικατάσταση αγωγού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ξυλόπολης (Β’ φάση)» αριθμ. μελέτης 216/2009.

11. Οριστική παραλαβή μελέτης «Κρασπέδωση – Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός στον Δήμο Λαχανά» αριθμ. μελέτης 225/2010.

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος και Περιφερειακού Αγροτικού Ιατρείου στον οικισμό Λευκοχωρίου Τ.Δ. Λευκοχωρίου» αριθμ. μελέτης 215/2010.

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση χώρου εκδηλώσεων στο οικόπεδο 66 οικισμού Κυδωνιές Τ.Δ. Λαχανά» αριθμ. μελέτης 266/2010.

14. Έγκριση επαναυποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης» ’ξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΠΚΜ» (κωδικός πρόσκλησης 018) για το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών στο 2ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά».

15. Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών στο 2ο Νηπιαγωγείο Λαγκαδά».

16. Αίτημα παραχώρησης του υπ’ αριθμ. 1329ιθ τεμαχίου έκτασης 16.691 τ.μ. Σ.Δ. έτους 1982 αγρ/τος «Λοφίσκου» Δήμου Λαγκαδά, για κατασκευή βιολογικού καθαρισμού.

17. Παραλαβή και έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου «Ανάδειξη τοπίου φυσικού κάλλους στην περιοχή Χιλιόδενδρα Καλαμωτού της Δ.Ε. Καλινδοίων».

18. Παραλαβή και έγκριση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου «Ανάδειξη τοπίου φυσικού κάλλους στην περιοχή Χιλιόδενδρα Καλαμωτού της Δ.Ε. Καλινδοίων».

19. Παραλαβή και έγκριση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου «Ανάδειξη τοπίου φυσικού κάλλους στην περιοχή Χιλιόδενδρα Καλαμωτού της Δ.Ε. Καλινδοίων».

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – αναδιαμόρφωση υφιστάμενης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, που βρίσκεται στο ημιυπόγειο του κτιρίου του Δημαρχείου του Δήμου Σοχού» αριθμ. Μελέτης ΤΥΔΚ 331/2008.

21. Παράταση του χρόνου ισχύος της ΑΠΓΝ 3262/30-10-2009 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ. (πρώην Ν.Α.Θ.) – Δήμων Κορδελιού – Ευόσμου (πρώην Ευόσμου) – Δέλτα (πρώην Εχεδώρου) - Λαγκαδά (πρώην Λαχανά), για την υλοποίηση των έργων:

α) «Ηλεκτροφωτισμός στο προπονητήριο του Δ.Α.Κ. Ευόσμου του Δήμου Ευόσμου»

β) «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου»

γ) «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δορκάδος του Δήμου Λαχανά».

22. Παράταση του χρόνου ισχύος της ΑΠΓΝ 2935/21-9-2009 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ. (πρώην Ν.Α.Θ.) και Δήμου Λαγκαδά, για την υλοποίηση των έργων:

α) «Παρεμβάσεις αναμόρφωσης αποδυτηρίων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαγκαδά «ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ» στο Δήμο Λαγκαδά»

β) «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου στο Τ.Δ. Καβαλλαρίου του Δήμου Λαγκαδά»

23. Διάλυση σύμβασης της μελέτης «Ανέγερση Δημοτικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Τ.Δ. Καλαμωτού του Δήμου Καλινδοίων» αριθμ. Μελέτης 176/2006.

24. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας α) για 27,45 τ.μ. προσκύρωσης δημοτικής έκτασης, β) για 50,47 τ.μ. λόγω αποζημίωσης της 93 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνουν την ιδιοκτησία με κωδικό 0405006 (Παπήογλου Μιχαήλ).

25. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας τμημάτων συνολικής έκτασης 117,16 τ.μ. λόγω αποζημίωσης που οφείλει η ιδιοκτησία 0202019 του Γκαϊντατζή Χρήστου στο Δήμο Λαγκαδά σύμφωνα με την 93 πράξη εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά.

26. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για 11,19 τ.μ. προσκύρωσης δημοτικής έκτασης της 93 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνει την ιδιοκτησία με κωδικό 0102013 (Δημητριάδου Νίκη).

27. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για 29,92 τ.μ. προσκύρωσης δημοτικής έκτασης της 93/72 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνει τις ιδιοκτησίες με κωδικό 0501088, 0501093 και 0501089 (Τριχοπούλου Μαρία, Τριχόπουλος Λεωνίδας).

28. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας α) για 14,65 τ.μ. προσκύρωσης δημοτικής έκτασης, β) για 12,89 τ.μ. λόγω αποζημίωσης της 93 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνουν την ιδιοκτησία με κωδικό 0502091 (Πούλιας Δημοσθένης).

29. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για 27,26 τ.μ. προσκύρωσης δημοτικής έκτασης της 93/72 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνουν τις ιδιοκτησίες με κωδικό 0501086, 0501092 και 0501087 (Χαλάτση Μαρία , Χαλάτσης Αθανάσιος).

30. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας α) για 38,51 τ.μ. προσκύρωσης δημοτικής έκτασης, β) για 42,91 τ.μ. λόγω αποζημίωσης της 93 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνουν την ιδιοκτησία με κωδικό 0601027 (Λειβαδιώτης Νικόλαος).

31. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για το προσκυρούμενο τμήμα εμβαδού 18,18 τ.μ. της 93 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνει την ιδιοκτησία με κωδικό 0502005 του Βλάχου Αθανασίου.

32. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας του τμήματος έκτασης 6,13 τ.μ. λόγω μετατροπής εισφοράς σε χρήμα της 93/30 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνει την ιδιοκτησία με κωδικό 0303010 των ιδιοκτητών Πολυχρόνη Μαρία του Δημητρίου και Πολυχρόνη Δημητρίου του Ιωάννη.

33. Οικονομική ενίσχυση δημοτών.
 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium