Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/9/2022 04:28:00
    Επισκέπτες Online: 368


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
21-01-2012
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προδικαστική προσφυγή κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά ως προς την διαδικασία παραλαβής των προσφορών και κατά την απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού για την αυθαίρετη παράταση του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού κατέθεσε η εταιρία με την επωνυμία «Δ.Διονυσόπουλος & Σία Ε.Ε.».
Ταυτόχρονα η εταιρία κατέθεσε και έγκληση - μήνυση κατά των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού για παράβαση καθήκοντος για παράβαση καθήκοντος καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά», με αρ. πρωτ. Περιλ. Διακ. 67063/8.12.2011)

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ


Της εταιρίας με την επωνυμία «Δ. Διονυσόπουλος & Σια ΕΕ» με έδρα στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 56, νομίμως εκπροσωπούμενης.

ΚΑΤΑ

A.    Της νομιμότητας της διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής των προσφορών.
B.    Κατά της απόφασης της επιτροπής του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 2233/16.1.2012  για την αυθαίρετη παράταση του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού ως της 12.00, παραβιάζοντας και παρανόμως τροποποιώντας τους όρους της διακήρυξης, χωρίς να προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί διαγωνισμών του δημοσίου.

Κοινοποιούμενη:
1)    Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαγκαδά
2)    Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
3)    Γενικό Επιθεωρητή Δημόσια Διοίκησης
4)    Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
5)    Στο ελεγκτικό Συνέδριο
6)    Περιφερειακή αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
7)    Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργό και Υφυπουργό
8)    Σύνδεσμος ΟΤΑ μείζονος Θεσσαλονίκης
9)    Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εργων (ΣΑΤΕ)


Στις 16.1.2012 στο Δημαρχείο του Δήμου Λαγκαδά – Ν. Θεσσαλονίκης, μεταξύ 10:00 και 10:30 το πρωί, ορίσθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου «Υπηρεσίες Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά» ποσού 7.107.503,43€ με αρ. πρωτ. Περιλ. Διακ. 67063/8.12.2011. Σχετικά άρθρα της διακήρυξης που αφορούν την προσφυγή μας:

Άρθρο 2ο.1. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 16.1.2012 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά που βρίσκεται στην οδό Ν. Παπαγεωργίου 2 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 10:00

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Άρθρο 6ο. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού.

6.1 Παραλαβή προσφορών.

i.    Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στην διακήρυξη.

ii.    Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού,…….».

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ είχε προαναγγείλει και οργανώσει κατάληψη του δημαρχιακού μεγάρου Λαγκαδά προκειμένου να αποτρέψει την διενέργεια του διαγωνισμού. Όταν έφτασαν οι εκπρόσωποι της εταιρίας μας στην είσοδο του δημαρχείου στις 9:45 το πρωί προκειμένου να καταθέσουν το φάκελο της προσφοράς της εταιρίας μας στην αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πλήθος διαδηλωτών περίπου 250 ανθρώπων οι οποίοι τους προπηλάκισαν και τους εμπόδισαν χειροδικώντας να εισέλθουν στο δημαρχιακό μέγαρο. Όταν με τα βίας έφτασαν εμπρός από τα παραταγμένα μέλη των ΜΑΤ, οι αστυνομικοί τους ανακοίνωσαν ότι κανένας δεν επιτρέπεται να εισέλθει στη κτήριο. Με κίνδυνο της ζωής τους και της σωματικής ακεραιότητας τους απομακρύνθηκαν από την είσοδο όπου το συγκεντρωμένο πλήθος τους εξεδίωκε και προπηλάκιζε με σπρωξίματα.
Ενώ η ώρα πλέον είχε φτάσει 10:05 οι εκπρόσωποι μας επικοινώνησαν με το πρωτόκολλο του Δήμου του οποίου ο υπεύθυνος μας παρέπεμψε στην προϊσταμένη του, η οποία με την σειρά της μας παρέπεμψε σε συνεργάτη του Δημάρχου, στους οποίους οι εκπρόσωποι της εταιρίας μας εξέθεσαν το πρόβλημα αδυναμίας κατάθεσης του φακέλου προσφοράς λόγω ανωτέρας βίας. Οι ανωτέρω δεν γνώριζαν τι πρόκειται να γίνει με το διαγωνισμό ως εκ τούτου αναγκαστήκαμε να αποστείλουμε και επίσημα έγγραφη επιστολή με ΦΑΞ και Email στις 10:13 στο πρωτόκολλο του Δήμου αρ. πρωτ. 2216/16.1.2012, προκειμένου να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα του κωλύματος της ανωτέρας βίας.
Παρά την προσπάθεια των εκπροσώπων της εταιρίας μας και την συνομιλία μας με τους υπεύθυνους του Δήμου δεν μπόρεσαν να σπάσουν τον κλοιό των διαδηλωτών που περιφρουρούσαν όλες τις εισόδους του Δημαρχείου και να εισέλθουν σ’ αυτό. Μετά την εκπνοή του χρόνου λήξης αποδοχής των προσφορών (ήτοι μετά τις 10:30) εστάλη στα γραφεία της εταιρίας μας ΦΑΞ του Δήμου Λαγκαδά της επιτροπής Διαγωνισμού η οποία παρέτεινε το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού έως τις 12:00.
Εντελώς αυθαίρετα και παράνομα τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού τροποποίησαν τους προαναφερόμενους όρους της διακήρυξης αλλάζοντας τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εντελώς αυτή παράνομη ενέργεια τους δεν εδράζεται σε κανένα νομικό έρεισμα και αποτελεί ευθεία παραβίαση των όρων της διακήρυξης.
Η διακήρυξη δεν επιτρέπει σε κανένα όρος της την μετάθεση της ώρας διεξαγωγής του διαγωνισμού και κανένα λόγο. Η επιλεκτική και κατά το δοκούν ενημέρωση, μέσω ΦΑΞ για την παράταση, κάποιων εκ των υποψηφίων διαγωνιζομένων που έλαβαν τα τεύχη του διαγωνισμού με σκοπό να συμμετάσχουν σ’ αυτόν σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις απαιτούμενες από τον νόμο δημοσιεύσεις. Η αυθαιρεσία της επιτροπής του διαγωνισμού για παράταση του χρόνου της την διαδικασία διεξαγωγής του καταδικάζει σε απόλυτη ακυρότητα αυτού.
Το δε ΦΑΞ που εστάλη από την επιτροπή του διαγωνισμού σχετικά με την παράταση ενώ η πραγματική ώρα παραλαβής από την εταιρία μας ήταν 11:12 (όπως προκύπτει από το παραστατικό παραλαβής του) ψευδώς αναγράφει ώρα αποστολής 09:11. Το ίδιο δε ΦΑΞ εστάλη ξανά με (πραγματική ώρα 11:45) ενώ ψευδώς αναγράφει ώρα αποστολής 09:43. Απόδειξη επιπλέον των ανωτέρω είναι το αντιφατικό και οξύμωρο να απαντούν στην επιστολή μας μια ώρα νωρίτερα με το ΦΑΞ από την παραλαβή της επιστολής μας.
Επιπλέον, ενώ οι εκπρόσωποι μας ήταν σε απόσταση από την συγκέντρωση εκδιωγμένοι από τους διαδηλωτές ακούσανε από μεγάφωνο τον Πρόεδρο της ΠΟΕ -  ΟΤΑ κ. Βαλασόπουλο στις 10:45 να αναφέρει ότι το πρωί κατά τις 7:00 που έφτασε ο ίδιος με άλλα μέλη της επιτροπής αγώνα εναντίον τους χειροδίκησαν «μπράβοι» και τους τραυμάτισαν τον ίδιο δε στο κεφάλι σοβαρά επίσης δήλωσε ότι υπήρχε ήδη εντός του κτιρίου εκπρόσωπος της εταιρία με την επωνυμία ‘’«Spider» - Υπηρεσίες περιβάλλοντος ΑΕ’’, για την οποία όπως ανέφερε στήθηκε ο φωτογραφικός διαγωνισμός. Φάκελος της προσφοράς της ήταν ήδη στο γραφείο του Δημάρχου. Επίσης είπε ότι έλεγξε και μέχρι τις 10:30 ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά ούτε στο πρωτόκολλο και ότι αντιλήφθηκε στις 10:35 να εξέρχεται ο εκπρόσωπος της ‘’Spider’’ από το γραφείο του Δημάρχου και να καταθέτει το φάκελο της προσφορά της στην επιτροπή διαγωνισμού. Κατά δήλωση του επίσης όλα τα παραπάνω διαδραματίστηκαν ενώ βρίσκονταν εκεί οι βουλευτές κ. Θ. Ιγνατιάδη και κα Λ. Αμανατίδου.
Έξω από το δημαρχείο κατά τις 10:45 σε κοντινή απόσταση είδανε οι εκπρόσωποι της εταιρίας μας και μιλήσανε και με εκπροσώπους άλλων εταιριών που ήθελαν να καταθέσουν φάκελο προσφοράς για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος από τους διαδηλωτές και τα ΜΑΤ. Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι μίας από της εταιρίες ήταν η εταιρία με επωνυμία «ΧΡΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΑΕ» ανέφεραν ότι και οι ίδιοι εμποδίστηκαν προπιλακιζόμενοι και σπρώχνοντας τους οι διαδηλωτές να φτάσουν στην είσοδο του Δημαρχείου και να εισέλθουν και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι κατέθεσαν φάκελο εκπροθέσμως μετά τις 11:30 κάνοντας χρήση της παράνομης απόφασης της επιτροπής για παράταση του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Επειδή, παραβιάζονται οι αρχές του δημοσίου δικαίου, της κείμενης νομοθεσία περί δημοπρασίας δημοσίων έργων και ειδικότερα της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της ισότητας, της ισονομίας, της απόλυτης διαφάνειας και αντικειμενικότητας, αρχές που με βεβαιότητα οφείλουν να τηρούν οι επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων έργων εκφράζοντας την έννομη τάξη του Ελληνικού δικαίου. Επίσης πλήττεται καίρια η έγκυρη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού, δεδομένου της παράνομης συμπεριφοράς της επιτροπής (παράβαση καθήκοντος) που επισείει ποινικές κυρώσεις και αστικές συνέπειες για τα μέλη της πρέπει να κηρυχθεί άκυρος.

Επίσης παραβιάστηκαν οι αρχές που ορίζουν οι οδηγίες 2004/17 και 2004/18 της ΕΕ που αναλύονται στην σχετική εγκύκλιο Ε.7 αρ. πρωτ. Δ17γ/10/33/ΦΝ 417 ΥΠΕΧΩΔΕ και αναφέρουν ρητώς: «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια». Ειδικότερα η αρχή της ίσης μεταχείρισης αναφέρει ότι «…. όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες……» και η αρχή της διαφάνειας «…. οτι η αναθέτουσα αρχή οφείλει να τηρεί αυστηρά τα κριτήρια που η ίδια έχει καθορίσει……….». Στην περίπτωση μας η επιτροπή συνέχισε στην διαδικασία του διαγωνισμού ενώ παραβίασε διατάξεις της προκήρυξης. Η ίση μεταχείριση και διαφάνεια αποτελούν όχι άμεσα εφαρμόσιμους λεπτομερειακούς κανόνες, αλλά αρχές που διαυλακώνουν όλο το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.
Σε κάθε περίπτωση που τίθενται ζητήματα ερμηνείας συγκεκριμένων κανόνων του δικαίου ή των προκηρύξεων, οι αρχές αυτές αποτελούν βασικά εργαλεία του ερμηνευτή, που πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη του και να κατευθύνει την ερμηνεία προς την ικανοποίηση τους. Η εφαρμογή των αρχών αυτών από όλα τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων αποτελεί εν τέλει βασική υποχρέωση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επειδή, η συμμετοχή στο διαγωνισμό των συνδιαγωνιζομένων μας εμπρόθεσμη (γι’ αυτούς που ήδη είχαν ειδοποιηθεί) και εκπρόθεσμη (γι’ αυτούς που ειδοποιήθηκαν αργότερα) θίγει άμεσα τη νομιμότητα διενέργειας του τελευταίου, καθόσον συνιστά ευθεία παράβαση νόμου και των όρων της διακήρυξης, αντιτίθεται στην αρχή της χρηστής διοίκησης και κλονίζει την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη μας ως διοικούμενων και ως εκ τούτου ήδη ζητάμε την ακύρωση του διαγωνισμού.

Επειδή, οι προβαλλόμενοι λόγοι μας είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθείς.

Επειδή, ήμαστε παρόντες (δια μέσω εκπροσώπων μας), αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.

Για τους λόγους αυτούς

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Αιτούμεθα

Να ακυρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού

Να επαναληφθεί νομίμως.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E.

Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΚΛΗΣΗ – ΜΗΝΥΣΗ


Του Ευγένιου Διονυσόπουλου του Ιωάννη κάτοικο Θερμαϊκού αρ. 56, Δ.Π. Μελά – Ν. Θεσσαλονίκης., με ΑΦΜ: 021370767 και ΔΟΥ: Νεάπολης.

ΚΑΤΑ

Των μελών της επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Λαγκαδά του έργου  με τίτλο: «Υπηρεσίες Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά» ποσού 7.107.503,43€ με αρ. πρωτ. Περιλ. Διακ. 67063/8.12.2011.

A.    Ατματζίδου Χαρούλα

B.    Φωτιάδη Ιωάννη

Γ.    Κίτσογλου Σάββα
απάντων υπαλλήλων και κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά – Ν. Θεσσαλονίκης και παντός άλλου υπευθύνου.

Θεσσαλονίκη 17.1.2012

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,
Είμαι μέλος της εταιρίας «Δ. Διονυσόπουλος και Σια ΕΕ», η οποία μεταξύ άλλων ασχολείται και με την αποκομιδή απορριμμάτων λαμβάνοντας μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν διάφοροι Δήμοι στην Ελληνική Επικράτεια.
Στις 16.1.2012 στο Δημαρχείο του Δήμου Λαγκαδά – ν. Θεσσαλονίκης, μεταξύ 10.00 και 10.30 το πρωί, ορίσθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου «Υπηρεσίες Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά» ποσού 7.107.503,43 € με αρ.πρωτ.Περιλ.Διακ. 67063/8.12.2011.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε προαναγγείλει και οργανώσει κατάληψη του δημαρχιακού μεγάρου Λαγκαδά προκειμένου να αποτρέψει την διενέργεια του διαγωνισμού. Όταν έφτασα ως εκπρόσωπος της εταιρίας μας μαζί με τον διαχειριστή και ένα υπάλληλο της στην είσοδο του δημαρχείου στις 9.45 το πρωί προκειμένου να καταθέσω το φάκελο της προσφοράς της εταιρίας μας στην αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πλήθος διαδηλωτών περίπου 250 ανθρώπων οι οποίοι τους εμπόδιζαν να εισέλθουν στο δημαρχιακό μέγαρο. Όταν με τα βίας έφτασαν εμπρός από τα παραταγμένα μέλη των ΜΑΤ, οι αστυνομικοί τους ανακοίνωσαν ότι κανένας δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο κτήριο. Με κίνδυνο της ζωής τους και της σωματικής ακεραιότητας τους απομακρύνθηκαν από την είσοδο όπου το συγκεντρωμένο πλήθος τους εξεδίωκε και προπηλάκιζε με σπρωξίματα.
Ενώ η ώρα πλέον είχε φτάσει 10:05 οι εκπρόσωποι μας επικοινώνησαν με το πρωτόκολλο του Δήμου του οποίου ο υπεύθυνος μας παρέπεμψε στην προϊστάμενη του, η οποία με τη σειρά της μας παρέπεμψε σε συνεργάτη του Δημάρχου, στους οποίους οι εκπρόσωποι της εταιρίας μας εξέθεσαν το πρόβλημα αδυναμίας κατάθεσης του φακέλου προσφοράς λόγω ανωτέρας βίας. Οι ανωτέρω δεν γνώριζαν τι πρόκειται να γίνει με το διαγωνισμό ως εκ τούτου αναγκαστήκαμε να αποστείλουμε και επίσημα έγγραφη επιστολή με ΦΑΞ και Email στις 10.13 στο πρωτόκολλο του Δήμου αρ. πρωτ. 2216/16.1.2012, προκειμένου να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα του κωλύματος της ανωτέρας βίας.
Παρά την προσπάθεια των εκπροσώπων της εταιρίας μας και την συνομιλία μας με τους υπεύθυνους του Δήμου δεν μπόρεσαν να σπάσουν τον κλοιό των διαδηλωτών που περιφρουρούσαν όλες τις εισόδους του Δημαρχείου και να εισέλθουν σ’ αυτό. Μετά την εκπνοή του χρόνου λήξης αποδοχής των προσφορών (συγκεκριμένα 42 λεπτά μετά τις 10.30) εστάλη στα γραφεία της εταιρίας μας ΦΑΞ του Δήμου Λαγκαδά της επιτροπής Διαγωνισμού η οποία παρέτεινε το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού ως τις 12.00.
Το δε ΦΑΞ που εστάλη από την επιτροπή του διαγωνισμού σχετικά με την παράταση ενώ η πραγματική ώρα παραλαβής από την εταιρία μας ήταν 11.12 (όπως προκύπτει από το παραστατικό παραλαβής του) ψευδώς αναγράφει ώρα αποστολής 09.11. Το ίδιο δε ΦΑΞ εστάλη ξανά με (πραγματική ώρα 11.45) ενώ ψευδώς αναγράφει ώρα αποστολής 09:43. Απόδειξη επιπλέον των ανωτέρω είναι το αντιφατικό και οξύμωρο να απαντούν στην επιστολή μας μία ώρα νωρίτερα με το ΦΑΞ από την παραλαβή της επιστολής μας.
Επιπλέον, ενώ οι εκπρόσωποι μας ήταν σε απόσταση από την συγκέντρωση εκδιωγμένοι από τους διαδηλωτές ακούσανε από το μεγάφωνο το Πρόεδρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ κ. Βαλασόπουλο στις 10:45 να αναφέρει ότι το πρωί κατά τις 7:00 που έφτασε ο ίδιος με άλλα μέλη της επιτροπής αγώνα εναντίον τους χειροδίκησαν «μπράβοι» και τους τραυμάτισαν τον ίδιο δε στο κεφάλι σοβαρά επίσης δήλωσε ότι υπήρχε ήδη εντός του κτιρίου εκπρόσωπος της εταιρία με την επωνυμία «Spider – Υπηρεσίες περιβάλλοντος ΑΕ», για την οποία όπως ανέφερε στήθηκε ο φωτογραφικός διαγωνισμός. Φάκελος της προσφοράς της ήταν ήδη στο γραφείο του Δημάρχου. Επίσης είπε ότι έλεγξε και μέχρι τις 10:30 ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά ούτε στο πρωτόκολλο και ότι αντιλήφθηκε στις 10:35 να εξέρχεται ο εκπρόσωπος της “Spider” από το γραφείο του Δημάρχου και να καταθέτει το φάκελο της προσφορά της στην επιτροπή διαγωνισμού. Κατά δήλωση του επίσης όλα τα παραπάνω διαδραματίστηκαν ενώ βρίσκονταν εκεί οι βουλευτές κ. Θ.Ιγνατιάδη και κα Λ. Αμανατίδου.
Εγκαλώ και μηνύω τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού κ.κ. Ατματζίδου Χαρούλα, Φωτιάδη Ιωάννη, Κίτσογλου Σάββα και παντός άλλου που υπευθύνου, για παράβαση καθήκοντος καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους διότι εντελώς παράνομα και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων αλλά ιδίως και των όρων της διακήρυξης, αναγκαστικού δικαίου (ius cogens) οι οποίοι αναφέρουν ρητώς, άρθρα διακήρυξης:

Αρθρο 2ο.1. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 16.1.2012 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά που βρίσκεται στην οδό Ν.Παπαγεωργίου 2 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ωρα έναρξης του διαγωνισμού: 10:00


Ωρα λήξης αποδοχής προσφορών: 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).


Αρθρο 6ο. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

6.1. Παραλαβή προσφορών.

i.    Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στην διακήρυξη.

Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού,
…..».

Κατά παράβαση καθήκοντος ενώ υποχρεούνταν από την διακήρυξη να ορίσουν την λήξη και το πέρας της διαδικασίας της κατάθεσης προσφορών θεωρώντας τον άγονο και να τον ματαιώσουν ή αναβάλλουν δεδομένου ότι κατά κοινή ομολογία όλων ακόμη και του ίδιου του Δημάρχου σε μέσα ενημέρωσης του Δήμου Λαγκαδά μέχρι την ώρα λήξης της διαδικασίας δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά.
Εντελώς παράνομα και κατά παράβαση των καθηκόντων τους αποφάσισαν αναρμοδίως και αυθαιρέτως την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού αποστέλλοντας ΦΑΞ παράτασης 42 λεπτά μετά την ώρα λήξης που όριζε ρητά η διακήρυξη.
Με την ενέργεια τους αυτή (παράταση) επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν την συμμετοχή των εκπροθέσμως συμμετεχουσών εταιριών που εκ των υστέρων και εντελώς παράνομα κατέθεσαν προσφορές εκτός του χρονικού διαστήματος που όριζε η διακήρυξη και παρανόμως και κατά παράβαση των καθηκόντων της και των αρμοδιοτήτων της η επιτροπή διαγωνισμού έκανε δεκτές αυτές τις προσφορές τους.
Ειδικότερα μετά τις 10:35 κατέθεσε προσφορά η εταιρία «Spider» - Υπηρεσίες περιβάλλοντος ΑΕ», όπως δήλωσε και ο κ. Βαλασόπουλος, ο οποίος ήταν εντός του κτιρίου με αντιπροσωπεία μελών της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η εταιρία «Κ/Ξ EDIL (Τεχνική Βιομηχανική ΑΤΕΒΕ – INTERGEO ΕΠΕ)» και η εταιρία «Καιρίδης ΑΕ», η οποία κατέθεσε μετά τις 11:12 ώρα που απεστάλη το ΦΑΞ σε αυτούς που είχαν λάβει τεύχη της δημοπρασίας. Με την κατάσταση αυτή αλλά και την παράνομη ενέργεια της επιτροπής από τους 18 υποψηφίους που έλαβαν τεύχη δημοπράτησης μόνο 3 κατέθεσαν προσφορά και αυτοί εκπρόθεσμα και μόνο μία προσφορά ήταν έγκυρη η συμμετοχή της εταιρίας “Spider” η οποία είχε «κατασκηνώσει» από τις 7:00 το πρωί στο γραφείο του Δημάρχου Λαγκαδά.
Από την ενέργεια αυτή των υπαλλήλων (παράνομη παράταση του διαγωνισμού) ζημιώνουν με μεγάλο ποσό τον Δήμο Λαγκαδά σε βαθμό κακουργήματος δεδομένου ότι με την μεθόδευση αυτή αφενός επέτρεψαν σε ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων να προσκομίσουν προσφορές διότι πώς θα μπορούσαν να συμμετάσχουν από τις 18 εταιρίες (οι οποίες είχαν έδρα σε πόλεις όλης της Ελλάδας Αθήνα, Λάρισα, κ.α.) οι ενδιαφερόμενοι όταν ενημερώθηκαν 42 λεπτά μετά την λήξη της διαγωνιστική διαδικασίας με φαξ στην έδρα τους ότι δίνεται παράταση μέχρι της 12:00 το μεσημέρι, ενώ αν η πραγματική βούληση της επιτροπής ήταν η ισότιμη και διαφανής συμμετοχή θα έπρεπε να αναβάλει την διαδικασία σε άλλη μέρα ώστε να ενημερωθούν όλοι επαρκώς και εγκαίρως και να συμμετάσχουν εμπροθέσμως οι ενδιαφερόμενοι. Αφετέρου ζημιώνουν τον Δήμο Λαγκαδά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σε βαθμό κακουργήματος γιατί η εύλογη έκπτωση 10%-15% που θα μπορούσε να δοθεί από οποιονδήποτε συμμετέχοντα σε συνθήκες νόμιμου ανταγωνισμού στον υπερτιμολογημένο και φωτογραφικό διαγωνισμό των 7.107.503,43 € ζημιώνει το Δήμο σε ύψος ενός εκατομμυρίου ευρώ 1.000.000,00 € περίπου. Ο ισχυρισμός μας αυτός περί φωτογραφικού διαγωνισμού ενισχύεται και από την ένσταση κατά της διακήρυξης που κατέθεσε και η εταιρία «ANTIPOLLUTION ANE».
Οι άλλες δύο προσφορές πέραν της εταιρίας “Spider” ήταν προσχηματικές όπως προκύπτει και από τους ελλιπέστατους φακέλους που κατέθεσαν και γεννώνται ερωτήματα γιατί συμμετείχαν με την έλλειψη τόσων πολλών στοιχείων.
Συνημμένα υποβάλλων τα κάτω έγγραφα:

1) Την διακήρυξη του διαγωνισμού.

2) Την επιστολή – Φαξ προς την επιτροπή διαγωνισμού.

3) Το φαξ παράτασης της επιτροπής διαγωνισμού και την επανάληψη του και τα αποδεικτικά παραλαβής του.

4) Δημοσιεύματα του τοπικού τύπου που αναφέρονται στα ιστορούμενα στο ιστορικό της παρούσης.

5) Προδικαστική προσφυγή μας προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά.

6) Ενσταση της εταιρίας «ANTIPOLLUTION ANE».
 


 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium