Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/12/2021 19:14:07


    Επισκέπτες Online: 681


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
03-11-2012
ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

 

ΠΟΡΙΣΜΑ  

Συμπαραστάτη  του Δημότη  και της Επιχείρησης Δήμου Λαγκαδά

(Κατόπιν καταγγελίας δημότη περί μη ικανοποίησης σχετικού αιτήματος του)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την 19-04-2012 δέχθηκα καταγγελία από τον κ. ........ κάτοικο Χρυσαυγής Λαγκαδά, ο οποίος κατήγγειλε ότι με την υπ’ αριθμ. 9966/24-06-2004 αίτηση του ζήτησε από το Δήμο Λαγκαδά την οριοθέτηση αγροτικού δρόμου στη σωστή θέση μεταξύ των αγροτεμαχίων 826 και 827 στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής.

Μέχρι σήμερα και μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών το αίτημα του δεν έχει ικανοποιηθεί.

Τα παραπάνω αγροτεμάχια με την υπ’ αριθμ. 1690/19-01-87 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης έχουν ενταχθεί στα νέα όρια του οικισμού Χρυσαυγής και είναι πλέον οικόπεδα. Από την αυτοψία που διενήργησε αρμόδιος υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου διαπιστώθηκε κατάληψη του δρόμου έκτασης περίπου 250 τ.μ. από τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου 826 και μετατόπιση του δρόμου σε βάρος της ιδιοκτησίας του 827 οικοπέδου.

Κατόπιν των παραπάνω με την υπ’ αριθμ. 46/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά εγκρίθηκε η σύνταξη του υπ’ αριθμ. 3316/16-02-2009 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά των ιδιοκτητών του οικοπέδου 826 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο ύστερα και από την απόρριψη της ασκηθείσης εφέσεως, με την υπ’ αριθμ. 37081/2010 απόφαση του Μον/λούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, έπρεπε να εκτελεστεί.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά με το υπ’ αριθμ. 28098/22-05-2012 έγγραφο της απέστειλε προς το Δικαστικό Επιμελητή κ. Γρηγοριάδη Αλέξανδρο, τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας, την Τεχνική και την Οικονομική Υπηρεσία, την υπ’ αριθμ. 447/2012 απόφαση της,  σύμφωνα με την οποία ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση εκτέλεσης, στον παραπάνω δικαστικό επιμελητή, του υπ’ αριθμ. 3316/2009 Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά των ιδιοκτητών του οικοπέδου 826.      

Στα πλαίσια διαμεσολάβησης για την επίλυση του προβλήματος επικοινώνησα με τον δικαστικό επιμελητή και τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον ορισμό ημερομηνίας εκτέλεσης του πρωτοκόλλου. Από τις προφορικές και τηλεφωνικές επαφές δεν υπήρξε αποτέλεσμα (διαπίστωσα αδικαιολόγητη κωλυσιεργία) και έτσι από την αλληλογραφία που ακολούθησε (επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα) ορίστηκε ως ημερομηνία εκτέλεσης του Π.Δ.Α. η 19-07-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30. Πράγματι την ημερομηνία αυτή είχαν μεταβεί στο χωριό Χρυσαυγή (κτήριο ΚΑΠΗ) τα μηχανήματα του Δήμου, είχε ενημερωθεί το Α.Τ. Λαγκαδά και ο δικαστικός επιμελητής είχε προσέλθει στην Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να συνεργαστεί με τον υπάλληλο κ. Στροίκο για την εκτέλεση των εργασιών. Όπως με ενημέρωσε ο δικαστικός επιμελητής την ημέρα εκείνη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Τσιροτζίδη, ο οποίος του έδωσε εντολή για αναστολή της εκτέλεσης, με την αιτιολογία ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου 826.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε περίπτωση καταπάτησης δημοσίων κτημάτων η νομοθεσία προβλέπει:
α. έκδοση Πρωτ. Δοικητικής αποβολής (Α.Ν. 263/1968)
β. επιβολή ποινών, προστίμων και τελών παράνομης χρήσης δημοτικής έκτασης (Νόμος 1539/1938 - Κώδικας Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων).

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο  178 παρ. 1 του Ν. 3463/2006:

1. «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό»....................

4. «Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και των Κοινοτήτων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ενώ το σχετικό Π.Δ.Α. εκδίδει  ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος Κοινότητας».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 263/1968, «Ο αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενος οιουδήποτε δημοσίου κτήματος, ευρισκομένου αναμφισβητήτως υπό την κατοχήν του Δημοσίου, τιμωρείται, διωκόμενος και αυτεπαγγέλτως, δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ (6) μηνών, ής δεν συγχωρείται η μετατροπή, και δια χρηματικής ποινής, τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών».

Για τους παραπάνω λόγους   

κ. Δήμαρχε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει τη γνώμη ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, τεκμηριώνεται από τη σχετική νομοθεσία και πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1β του Ν. 3852/2010, να δώσετε εντολή για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 447/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ιδιοκτησία του οικοπέδου 827 με την προσθήκη των 250 τ.μ. που της έχουν αφαιρεθεί με την μετατόπιση της δημοτικής οδού.

Γεώργιος Δ. Ασδρές

Συμπαραστάτης Δημότη - Επιχείρησης


 
 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium