Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/3/2024 02:08:32Επισκέπτες Online: 636


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
14-11-2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ


Ο δήμος Λαγκαδά προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο για τη θέση του γενικού γραμματέα του δήμου Λαγκαδά.

Ο δήμος Λαγκαδά θα προβεί στην πρόσληψη ενός ατόμου με πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) για την κάλυψη της θέσης του γενικού γραμματέα του δήμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Για το λόγο αυτό καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα μαζί με το αποδεικτικό προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση της θέσης του γενικού γραμματέα του Δήμου.

α) Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

β) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρο 11 έως  και 17).

γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Αίτηση

Βιογραφικό σημείωμα

Τίτλος σπουδών

Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α’ μέρους του Ν. 3584/2007 και συγκεκριμένα:

Ότι κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ε.Ε. (άρθρο 12 Ν. 3584/2007).

Ότι είναι υγιείς.

Ότι έχουν (για τους άντρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή δεν έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση στερητική ή επικουρική (πλήρη ή μερική) ή απασχόληση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.

Ότι δεν έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, προς απόδειξη της επικαλούμενης εμπειρίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει έως 20/11/2012 να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα Λαγκαδά (οδός Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς) γραφείο προσωπικού, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να καταθέσουν την αίτηση τους, με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Ο αναπληρωτής δημάρχου

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών  - Δημοτικών

Υπηρεσιών – Προσωπικού

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ
 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium