Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/12/2023 18:32:50

Επισκέπτες Online: 783


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Κ. ΑΣΔΡΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17-11-2012
ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Κ. ΑΣΔΡΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΠΟΡΙΣΜΑ

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την 30-12-2011 μου κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 70933/29-12-2011 ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΙΤΗΣΗ των :…………………………………………………., σε συνέχεια άλλων τριών αναπάντητων αναφορών με ίδιο θέμα, με τις οποίες καταγγέλλουν την αδιαφορία της Διοίκησης του Δήμου για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, σχετικά με την περίφραξη του νεκροταφείου της Τ. Κ. Ηρακλείου, αλλά και το γεγονός, ότι δεν έχουν λάβει απάντηση στο αίτημα – αναφορά, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι η Τεχνική υπηρεσία, με τα από 02-09-2008 και 04-02-2011 ενημερωτικά σημειώματα προς το Γραφείο Δημάρχου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο περιγράφει λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση στο κοιμητήριο της Τ. Κ. Ηρακλείου και προτείνει τη χωροθέτηση  νέου κοιμητηρίου στην περιοχή στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στο Β1 Στάδιο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στις κείμενες διατάξεις. Έχει δε εισηγηθεί τη συζήτηση από το δημοτικό συμβούλιο, για λήψη από απόφασης, στις συνεδριάσεις της 22-06-2010, 27-07-2010 και 31-08-2010, αντίστοιχα, αλλά το θέμα αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει συζητηθεί. Παράλληλα με μια σειρά εγγράφων τόσο της Τεχνικής Υπηρεσίας όσο και της Τοπικής Κοινότητας Ηρακλείου προς τους αντιδημάρχους Τεχνικών έργων και Καθαριότητας γίνεται γνωστό ότι έχει καταστραφεί η περίφραξη του υφιστάμενου κοιμητηρίου και ότι χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Για το ίδιο θέμα, ύστερα από παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτ/κων Θεσ/νικης, διενεργήθηκε αυτοψία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περ. Ενότητας Θεσ/νίκης, όπου διαπιστώθηκε ότι το κοιμητήριο είναι απερίφρακτο σε μια πλευρά μήκους 58 μέτρων, ότι έγινε ενταφιασμός σε χώρο επίσης απερίφρακτο κατά παράβαση του άρθρου 6 της Υγειονομικής Διάταξης Α5/1210/1978 και εφιστά της προσοχή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Την 25-01-2012, στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, απέστειλα απαντητική επιστολή προς τους καταγγέλλοντες, με κοινοποίηση προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και πρόταση όπως δώσει τις απαιτούμενες οδηγίες εντολές, τόσο για την άμεση περίφραξη του υφιστάμενου αφύλακτου κοιμητηρίου, όσο για την προώθηση του θέματος χωροθέτησης του νέου κοιμητηρίου στην περιοχή της Τ. Κ. Ηρακλείου. Μετά την πάροδο δέκα (10) μηνών συνεχίζεται η ανταλλαγή αλληλογραφίας, Τοπικής Κοινότητας Ηρακλείου, Τεχνικής Υπηρεσίας – Γραφείο Προμηθειών για την περίφραξη της πλευράς των 58 μέτρων χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. (Ο φάκελος που σχηματίστηκε αποτελείται από 86 φύλλα).

Για το θέμα αυτό συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από εισήγηση  του Αντιδημάρχου κ. Τουλουπίδη, λόγω της σπουδαιότητας και του κατεπείγοντος του χαρακτήρα, την 30-05-2012, η Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υγειονομικής Διάταξης Α5/1210/1978  «Τα κοιμητήρια πρέπει να περιφράσσονται με τοίχο ή άλλη περίφραξη, που να παρεμποδίζει αποτελεσματικά την είσοδο σ’ αυτά ατόμων ή ζώων…».

Επειδή η επίλυση του προβλήματος καθυστερεί αδικαιολόγητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 22/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η παραπομπή δε στην Εκτελεστική Επιτροπή έγινε αναρμόδια (άρθρο 63 Ν. 3852/2010) και φυσικά η υποχρέωση της υπηρεσίας για την εφαρμογή της παραπάνω υγειονομικής διάταξης, δεν πρέπει να εξαρτάται από την σύμφωνη γνώμη των καταγγελλόντων δημοτών, ούτε και από τη απόσυρση της υποβληθείσας από αυτούς σχετικής μήνυσης κατά υπηρεσιακών παραγόντων.

Για τους παραπάνω λόγους

Κ. Δήμαρχε ο Συμπαραστάτης έχει τη γνώμη ότι εφόσον η καταγγελία είναι βάσιμη, τεκμηριώθηκε και με την από 31-01-2012 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περ. Ενότητας Θεσ/νίκης, πρέπει να δώσετε εντολή για την άμεση περίφραξη του κοιμητηρίου. Σας προτείνω επίσης την σύσταση κανονισμού νεκροταφείων με αντικειμενικό σκοπό την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη λειτουργία των κοιμητηρίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαγκαδά.

Γεώργιος Δ. Ασδρές

Συμπαραστάτης Δημότη

Επιχείρησης
 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium