Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/7/2024 22:22:33Επισκέπτες Online: 525


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
06-01-2011
ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Ριζικές ανατροπές από τη διαβάθμιση και τον τρόπο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης μέχρι και το εκλογικό σύστημα και τη διάταξη των Οργανισμών των υπηρεσιών επέρχονται με τον «Καλλικράτη»
1.       Πολεοδομικές αρμοδιότητες: Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος μελετών.
2.       Αρμοδιότητες κοινωνικής πρόνοιας : Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, χορήγηση κάρτας αναπηρίας, καταβολή επιδομάτων, χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες καθώς και σε συλλόγους και σωματεία , χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών .
3.       Αρμοδιότητες υγείας και δημόσιας υγιεινής: Οργάνωση διενέργειας εμβολιασμών, υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής , αδειοδοτήσεις υγειονομικών επιχειρήσεων.
4.       Αρμοδιότητες παιδείας: Ανέγερση σχολείων, κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές μεταφοράς μαθητών, αρμοδιότητες στον τομέα της δια βίου μάθησης, δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας κέντρων δια βίου μάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης ενηλίκων.
5.       Αρμοδιότητες στον τομέα του εμπορίου: Έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, έκδοση σειράς επαγγελματικών αδειών.
6.       Αρμοδιότητες στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης : Μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας.
7.       Τοπικού επιπέδου αρμοδιότητες : Τοπικές συγκοινωνιακές γραμμές.
Νέες δομές και όργανα στη Διοίκηση των Δήμων
Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας ρυθμίζει τις τοπικές υποθέσεις με τα πιο κάτω όργανα όπως προβλέπονται στο πρόγραμμα «Καλλικράτης».
1.       Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το διαβουλευτικό σώμα του Δήμου.
2.       Η Εκτελεστική επιτροπή θα εφαρμόζει τις αποφάσεις του και θα πρέπει να καταστεί αρμόδια για την καθημερινή διευθέτηση των υποθέσεων του Δήμου.
3.       Η Οικονομική επιτροπή έχει ευθύνη για το Δημοτικό οικονομικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη.
4.       Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων που είναι σχετικές με την ποιότητα της ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία, την προστασία του περιβάλλοντος.
5.       Η δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης είναι γνωμοδοτικό όργανο και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως των εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων, των επιστημονικών, των τοπικών οργανώσεων, εργαζομένων και εργοδοτών, των γονέων και κηδεμόνων, των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, των οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των νέων.
6.       Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης αποτελεί ένα νέο θεσμό όπου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στελεχώνεται με πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Δέχεται τις καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου.
7.       Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών λειτουργεί ως συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Ο εκτελεστικός βραχίονας από το Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα και διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας.
Θεσμοθετημένη η συμμετοχή του πολίτη
Η παρέμβαση του πολίτη στη δημόσια ζωή του τόπου του και ευρύτερα στο κοινωνικό της γίγνεσθαι κατοχυρώνεται μέσα από την επιτροπή διαβούλευσης.
Η Δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης είναι θεσμικά καινοτόμος παρουσία αφού θα συγκροτείται από εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων, επιστημονικών και τοπικών οργανώσεων, εργαζομένων, των νέων, των γονέων και κηδεμόνων, των πολιτισμικών συλλόγων, των πολιτών.
Η επιτροπή Διαβούλευσης θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο:
Για τα αναπτυξιακά προγράμματα δράσης στον επιχειρησιακό και τεχνικό τομέα.
Για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που θα παραπέμπονται σε αυτή από τη Δημοτική Αρχή.
Για την επίλυση τοπικών προβλημάτων και τη διατύπωση παρατηρήσεων για μια σειρά από δημοτικές αποφάσεις.
Συμπαραστάτης του Δημότη
Για να είναι εκτελεστή η απόφαση κάθε οργάνου του Δήμου και των νομικών του προσώπων θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.
Θεσμοθετείται τόσο στους δήμους όσο και στις περιφέρειες ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης.
Μεταξύ άλλων, ο Συμπαραστάτης θα δέχεται καταγγελίες θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για την όποια κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Σε διάστημα 30 ημερών θα πρέπει να έχει απαντήσει στις αστικές προσφυγές. Ο Συμπαραστάτης θα συντάσσει ετήσια έκθεση και θα καταθέτει ειδικές προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων.
Σχέσεις εργασίας
Οι αρμοδιότητες αποκεντρωτικής διοίκησης, η άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων, ο τομέας προγραμματισμού και αναβάθμισης αυτών, η διαχείριση και είσπραξη καθώς και η απόδοση των πόρων που πρέπει να γίνονται με αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, η κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων από τους νέους Δήμους επιβάλλουν τη δημιουργία νέων υπηρεσιακών μονάδων και οργανικές θέσεις ανά διεύθυνση, κατηγορίες , κλάδους , ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού.
Δημιουργούνται θέσεις ειδικού επιστημονικού, τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού που μπορεί να προσλαμβάνονται με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης
Το χρονοδιάγραμμα της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης προβλέπει :
1.       Μέχρι 31/12/2010 τη σύνταξη των οργανισμών εσωτερικής Υπηρεσίας στις νέες περιφέρειες και τη σύνταξη των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Δήμων, την ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στους Δήμους.
2.       Μέχρι 31/12/2011 την αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης των οικονομικών των ΟΤΑ, εφαρμογή διαχείρισης λογισμικού προσβάσιμου από τις οικονομικές υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, την επιμόρφωση αιρετών και εργαζομένων, την καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού ΟΤΑ και ΝΠΔΔ , την κατάργηση των παλαιών Νομικών Προσώπων , την συγχώνευση και την σύνταξη νέων Οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας , την καταγραφή των κτιριακών υποδομών των δήμων και τον προσδιορισμό των νέων αναγκών τους.
3.       Μέχρι 31/12/2012 έκδοση κάρτας Δημότη για την αυτόματη εξυπηρέτηση των πολιτών, κοστολόγηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα αυτοδιοίκησης.
4.       Μέχρι 31/12/2014 Μοντελοποίηση του Ηλεκτρονικού Δήμου. 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium