Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/6/2024 22:02:06Επισκέπτες Online: 698


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
09-01-2011
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Το υπουργείο έχει σχεδιάσει αναλυτικά τα βήματα, έχει δώσει οδηγίες στους τοπικούς άρχοντες, έχει προγραμματίσει ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια, το στοίχημα όμως αφορά όλους -κυβέρνηση, αιρετούς και πολίτες- και είναι:
  •  Να υπάρχουν ευέλικτα και αποτελεσματικά σχήματα σε τοπικό επίπεδο στις αστικές γειτονιές, αλλά και στα απομακρυσμένα χωριά και να έχει σε αυτά άμεση πρόσβαση ο πολίτης χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.
  • Να νοικοκυρευτούν οι δήμοι χωρίς να χρειαστεί να θιγούν εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων ούτε να γίνουν μετακινήσεις που θα ανατρέπουν τη ζωή τους.
  • Να δοθούν μαζί με τις αρμοδιότητες και οι πόροι από το κεντρικό κράτος στους δήμους ώστε να δοθεί η καύσιμη ύλη στην ατμομηχανή της Αυτοδιοίκησης.

1 Συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στους δήμους που έχουν πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους. Οι μικρότεροι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν παρόμοια επιτροπή, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό και μόνον εφόσον το επιθυμούν. Χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Εως: Δύο μήνες μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

2 Επιλέγεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και των Επιχειρήσεων σε δήμους που έχουν πάνω από 20.000 κατοίκους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών. Εως: Μέσα σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

3 Συγκροτείται Συντονιστικό τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας. Εως: Τις 20 Ιανουαρίου

4 Εκδίδεται απόφαση λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου στο επίπεδο των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, έπειτα από γνώμη του συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων. Εως: Τις 15 Ιανουαρίου. Αρμόδιο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο.

5 Γίνονται οι λεγόμενες ενέργειες διοικητικής μέριμνας που θα πει: προμήθεια σφραγίδων και έντυπα με το καινούργιο λογότυπο. Κανονίζεται πού θα στεγαστούν οι υπηρεσίες του δήμου και όπου χρειάζεται παρατείνονται μισθώσεις ή συνάπτονται νέες, ενώ στην περίπτωση της συστέγασης κατανέμονται τα έξοδα. Τα κτίρια των νομαρχιών που καταργήθηκαν, αν είναι ιδιόκτητα περιέρχονται στις περιφέρειες. Στη μεταβατική περίοδο θα αποφευχθεί η μετεγκατάσταση των κρίσιμων υπηρεσιών, όπως π.χ. οι πολεοδομίες. Η χρονική διορία για αυτές τις ενέργειες είναι μέχρι τις 3 Ιανουαρίου και αρμόδιο όργανο, ο υφιστάμενος δήμος της έδρας. Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες, η ημερομηνία λήγει στις 31 Ιανουαρίου.

6 Αποφασίζει ο δήμαρχος και ορίζει υπαλλήλους για τη γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και τη στελέχωση των υπηρεσιών που εδρεύουν στις τοπικές κοινότητες και αποφασίζει για τους χώρους και τον εξοπλισμό που τους διαθέτει για τις ανάγκες τους. Εως: 31 Ιανουαρίου.

7 Εκδίδεται απόφαση συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια, καθώς είναι γνωστό ότι υπάρχει υποχρέωση να αναρτώνται όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από 15 Μαρτίου στην ιστοσελίδα του δήμου, διαφορετικά δεν θα είναι εκτελεστές. &

8 Ορίζονται με κατάλληλη σήμανση τα καταστήματα, γραφεία των δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και των ορίων των δήμων και των δημοτικών τοπικών κοινοτήτων. &

9 Δίδονται στις δημοτικές παρατάξεις εξοπλισμένοι χώροι και γραμματειακή υποστήριξη. &

10 Οι δήμοι φτιάχνουν τις δικές τους ιστοσελίδες, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που έχει εκδώσει το υπουργείο. Εως: 30 Ιανουαρίου.

11 Ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων με ονομαστικές καταστάσεις των εγγεγραμμένων στα Δημοτολόγια και αποστολή τους στο υπουργείο. Εως: 28 Φεβρουαρίου.

12 Απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των νέων δήμων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων. Εχει συνταχθεί ήδη πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των διαθέσιμων πρώην Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

13 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με το οποίο καθορίζεται το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. &

14 Κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού των εξόδων για το 2011 της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, μαζί με την αιτιολογική έκθεση. Εως: 15 Φεβρουαρίου

15 Απόφαση-εισήγηση των συμβουλίων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων προς την Εκτελεστική Επιτροπή για τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Περιλαμβάνονται οι δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου και τα συγκεκριμένα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. &

16 Μπαίνει σε εφαρμογή το οικονομικό νοικοκύρεμα των δήμων. Τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας θα ρυθμίσουν τα θέματα σχετικά με τη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του Λογαριασμού Εξυγίανσης, με ιδιαίτερη αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών να αποφασίσει της λεπτομέρειες του προγράμματος τις σχετικές με τη λειτουργία της ελεγκτικής επιτροπής. Με βάση αυτά θα καταρτισθεί στην συνεχεια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εξυγίανσης για τους χρεωμένους δήμους. &

17 Μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα συγχωνεύσεων του Καλλικράτη. Οι δήμοι με αίτησή τους στο υπουργείο δηλώνουν την αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ποια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης που ελέγχουν θα διατηρηθούν. Απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι και ορίζονται τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των νέων ΝΠΔΔ που προκύπτουν από τις συνενώσεις-συγχωνεύσεις. Εως: Δύο μήνες από την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής.

18 Συγχωνεύονται οι Σχολικές Επιτροπές σε δύο νομικά πρόσωπα (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Σε μεγάλους δήμους (άνω των 300.000 κατοίκων) μπορούν να συσταθούν σχολικές επιτροπές για κάθε μια δημοτική κοινότητα. &

19 Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία για τη συγχώνευση των Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας, που το σύνολο των μετόχων τους ανήκει στο νέο δήμο και στα νομικά του πρόσωπα. Εως: Δύο μήνες από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής.

20 Λύονται και εκκαθαρίζονται όλες οι διαδημοτικές ή αμιγείς επιχειρήσεις στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα και αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφέρονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες στους δήμους. &

21 Το προσωπικό μεταφέρεται και κατατάσσεται από τους συνενούμενους δήμους και κοινότητες στους νέους, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, ύστερα από διαπιστωτικές πράξεις του δημάρχου. Εως: Ενα μήνα από την ανάληψη καθηκόντων των δημάρχων τελική προθεσμία, καθώς το προσωπικό θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει μεταφερθεί από 1η Ιανουαρίου.

22 Οι δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματά τους για μετάταξη πρόσθετου προσωπικού των νομαρχιών που καταργήθηκαν, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εως: Ενα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο δήμαρχο.

23 Απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για προσαρμογή των επιχειρήσεων. Εως τέλος Ιανουαρίου για τους νέους δήμους.

24 Απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων που προσαρμόστηκαν στο δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα. Προθεσμία: ένας μήνας από την προσαρμογή.

25 Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού καθώς και δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των δήμων που συνενώθηκαν στους νεοσύστατους δήμους σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του δημάρχου. Αρμόδιος, ο νέος δήμαρχος και προθεσμία για την κατάταξη έως 10 Ιανουαρίου, καθώς η μεταφορά θεωρείται αυτοδίκαιη από την 1η Ιανουαρίου. Η προθεσμία θα εκπνεύσει τελικά ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον δήμαρχο.

26 Υποχρεωτική μετάταξη των υπαλλήλων των νομαρχιών, των ΚΕΠ και των Λιμενικών Ταμείων Λάρισας και Θεσσαλονίκης στους νέους δήμους, με διαπιστωτική πράξη του γενικού γραμματέα της κρατικής περιφέρειας από 1-1-2011. Θα εφαρμοστεί σε υπαλλήλους που κατείχαν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις σε μονάδες των νομαρχιών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στους δήμους ή υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούσαν την 1-1-2010 σε αυτές τις μονάδες σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες.

27 Υποβολή αιτήματος του δήμου ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετάταξη πρόσθετου προσωπικού των νομαρχιών που καταργούνται, σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων δραστηριοτήτων. Το προσωπικό αυτό μετατάσσεται στους δήμους με απόφαση του νέου περιφερειάρχη, που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του.
  

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium