Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/6/2022 08:59:47
    Επισκέπτες Online: 499


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΜΕ 41 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
03-05-2011
ΜΕ 41 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Την προσεχή Δευτέρα 9 Μαϊου και ώρα 20.30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά.

2. Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

3. Καθορισμός του χώρου και των όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρης στην Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά.

4. Καθορισμός θέσης για τη δημιουργία λαϊκής αγοράς στον οικισμό Ξυλόπολης.

5. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Εξουσιοδότηση της Ε.Α.Π. και της ΔΙΑΣ ΑΕ.

6. Απευθείας ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 του πρώην Δήμου Λαγκαδά.

7. Απευθείας ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 του πρώην Δήμου Λαχανά.

8. Απευθείας ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 του πρώην Δήμου Σοχού.

9. Έγκριση λογαριασμών εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου 2011 του Δήμου Λαγκαδά.

10. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαγκαδά.

11. Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε υπαλλήλους που απασχολήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2009 με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών στους πρώην Δήμους Κορώνειας και Λαχανά.

12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων.

13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1579/1985 με αντικείμενο τον έλεγχο σταυλισμών και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.

14. Έγκριση γενόμενης έκτακτης υπηρεσιακής μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

15. Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

17. Επιχορήγηση Δήμων από τους Κ.Α.Π. πόρους έτους 2011 προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.

18. Κατανομή ποσού 1.296,00 € από έσοδα «Σχολικός Τροχονόμος Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010».

19. Αποδοχή ποσού 123.232,24 € από έσοδα «Έκτακτη επιχορήγηση για επενδύσεις και έργα αρθρ. 27 Ν. 3456/2009» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.

20. Αποδοχή ποσού 279.522,58 € από έσοδα «Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών ΚΑΠ (αρθ. 27 Ν.3456/2009)» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.

21. Αποδοχή ποσού 1.500,00 € από έσοδα «Έκτακτα γενικά έσοδα» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.

22. Έγκριση υπ’ αριθμ. 2/2011 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Βερτίσκου σχετικά με εξουσιοδότηση του Προέδρου για έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ποσού 6.580,00 €.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση πρώην κοινοτικού καταστήματος Λοφίσκου, Δήμου Βερτίσκου» (αρ. μελ. 40/2008).

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Επέκτασης πρώην κοινοτικού καταστήματος Λοφίσκου, Δήμου Βερτίσκου» (αρ. μελ. 322/2009).

25. Αποζημίωση επικείμενων στην ιδιοκτησία 0405002 στην 93 πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης Λαγκαδά.

26. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για τα τμήματα που οφείλει ο Δήμος α) 42,56 τ.μ. λόγω ελλείμματος των ιδιοκτησιών 0502110, 0502108, 0502088, 0502109, β) 7,90 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 0501017, γ) 5,96 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας τηςιδιοκτησίας 0502057, δ) 136,65 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 0502060, ε) 18,61 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 0502005, στ) 59,46 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας τηςιδιοκτησίας 0502015 και ζ) 39,32 τ.μ. λόγω ελλείμματος της ιδιοκτησίας 0301056.

27. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας α) για 28,53 τ.μ. λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, β) 6,19 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας της 93/38 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνουν την ιδιοκτησία με κωδικό 0502066.

28. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας α) για 66,22 τ.μ. προσκύρωσης δημοτικής έκτασης, β) 1,74 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας της 93/72 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνουν τις ιδιοκτησίες με κωδικό 0501044.

29. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για τα προσκυρούμενα τμήματα συνολικού εμβαδού 23,40 τ.μ. της 93 πράξης εφαρμογής σχεδίου Λαγκαδά που βαρύνει την ιδιοκτησία 0502043.

30. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος έκτασης 11,83 τ.μ. της πράξης εφαρμογής Λαγκαδά που οφείλει η ιδιοκτησία 0208011.

31. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδας για τα τμήματα που οφείλει ο Δήμος : α) 252,10 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 0301016, β) 30,32 τ.μ. λόγω ρυμοτομίαςτης ιδιοκτησίας 0502001.

32. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης της μελέτης «Σύνταξη πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Σοχού Νομού Θεσσαλονίκης».

33. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013 (κωδικός πρόσκλησης 1.12) στο πλαίσιο του ΑΠ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –
Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για το ΕΠΑΛ ΣΕΚ – ΙΕΚ και ΕΠΑΣ Λαγκαδά.

34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στα Δ.Δ. Ζαγκλιβερίου, Σαρακήνας (Αγ. Χαράλαμπου), Γ΄ φάση» με αριθμό μελέτης 504/2008.

35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση - κατασκευή δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Αδάμ, Καλαμωτού, Ζαγκλιβερίου, Σαρακήνας» με αριθμό μελέτης 323/2008.

36. Τροποποίηση των υπ’ αρίθμ. 144/2010 και 217/2010 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού της υπ΄ αρίθμ. 24/2008 μελέτης του έργου «Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου στο Δ.Δ. Κολχικού του Δ. Λαγκαδά» και έγκριση της τροποποιημένης μελέτης προϋπολογισμού 1.530.000,00€ καθώς και των τευχών δημοπράτησης.

37. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Ασσήρου» αρ. μελέτης 270/2005 και έργου 189/2005.

38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης» (Ασσήρου) με αριθμό μελέτης 170/2006.

39. Παροχή γνώμης περί απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε εισφορά σε χρήμα από την 93/86 διορθωτική πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης Λαγκαδά.

40. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (διάθεση απροβλέπτων) του έργου «Διαμόρφωση των προβλεπόμενων από την πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου Δ.Δ. Λαγκαδά κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων για το οικ. έτος 2010», (αρ. μελ. 5/2010).

41. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα οδοποιΐας στους οικισμούς του Δήμου Λαχανά».
  

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium